Ternak Website
Wanita Muslimah

Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Keistimewaannya

Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Keistimewaannya

Topik kita kali ini adalah Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Keistimewaannya. Seorang perempuan muslimah akan berperilaku dengan bercermin kepada Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Dengan berpegang teguh kepada keduanya, maka kita akan terhindar dari segala kesesatan yang bisa membawa kita ke jurang neraka.

Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Keistimewaannya

Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Keistimewaannya

Kesesatan dan penyimpangan akan terjadi jika seorang muslimah tidak berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Rasulullah Saw. bersabda, “Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, di mana kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku”. (HR. Imam Malik)

Al-Qur’an telah menjelaskan betapa pentingnya peran perempuan, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan, maupun anak. Sebagai seorang anak, kita mempunyai kewajiban untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada ayah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt.,

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku berobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim.” (QS. A-Ahqaf [46] : 5)

Dalam sebuah Hadis juga disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya,

“Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku bajik kepadanya? Rasulullah menjawab ‘Ibumu’ orang itu bertanya lagi, ‘Kemudian setelah dia siapa?’ Nabi menjawab ‘Ibumu’, orang itu bertanya lagi, ‘Kemudian setelah dia siapa?’ Nabi menjawab, ‘Ibumu’, orang itu bertanya lagi, ‘Kemudian setelah dia siapa?’ Nabi menjawab, ‘Ayahmu’.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya arti seorang ibu sehingga kita harus berbakti kepada ibu sampai tiga kali lipat dibandingkan ayah. Kedudukan seorang istri dan pengaruhnya terhadap ketenangan suami juga dijelaskan dalam Al-Qur’an. Firman Allah Ta’ala,

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari Jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30] : 21)

Keistimewaan Perempuan

Kedudukan perempuan dalam islam dianggap lebih istimewa daripada laki-laki. Banyak sekali keistimewaan perempuan yang ditunjukkan dalam ajaran Islam, di antaranya sebagai berikut.

  1. Doa seorang perempuan muslimah lebih dikabulkan oleh Allah Swt. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai hal tersebut. Beliau pun menjawab, “Ibu lebih penyayang daripada bapak, dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia”.
  2. Surga ada di bawah telapak kaki ibu.
  3. Apabila kedua orangtuamu memanggilmu, maka jawablah panggilan ibumu terlebih dahulu.
  4. Jika seorang perempuan muslimah taat kepada suaminya, maka pintu-pintu neraka akan ditutup baginya sedangkan pintu-pintu surga akan terbuka.
  5. Seorang perempuan muslimah yang selalu menaati perintah Allah Swt. seperti sholat lima waktu, puasa wajib, menaati suaminya, serta selalu menjaga kehormatan dirinya dan keluarga, maka ia diperkenankan untuk memasuki surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki.

Masih banyak keistimewaan lain dari seorang perempuan. Maka Anda patut berbangga dan berbahagia karena berbagai keistimewaan dan kedudukan perempuan dalam islam yang telah Allah berikan.

Demikian informasi seputar Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Keistimewaannya, semoga post kali ini bermanfaat buat Anda. Kami berharap artikel ini dishare agar semakin banyak yang memperoleh manfaat.

Referensi:

Ternyata belajar internet itu mengasyikan, apalagi bisa punya penghasilan 20 jutaan per bulan... rasanya gimana gitu... Tapi gimana cara belajarnya?? Klik gambar di bawah untuk dapat solusinya

Leave a Comment